သမ္မာသစ်ကျမ်း (pdf)

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

Psalm revision.jpg